Zpět na úvodní stranuInfotea


Aplikace

Aplikace

Webové aplikace společnosti Infotea sloužící uživatelům či pro vlastní potřebu. Do všech aplikací je potřeba autorizace. V případě problémů s přihlášením kontaktujte, prosím, helpdesk@7group.cz

Název a odkaz Popis
můjHelpDesk Webové rozhraní helpdesku společnosti Infotea. Aplikace slouží
  • běžným uživatelům: zadávání požadavků, kontrola plnění, přístupu ke katalogu aplikací
  • garantům služeb: přehled o požadavcích na jejich služby, kontrola plnění
  • IT manažerům: přehled o požadavcích na služby jejich společnosti, o požadavcích zaměstnanců jejich společností, kontrola plnění, přístup k reportům
  • řešitelům: přehled o zadané práci, vykazování činnosti
  • manažerům služeb: kontrola a uzavírání požadavků na jejich služby
Telefonní seznam Interní telefonní seznam Czech Coal.  
Úschovna souborů Webová aplikace pro přenos potenciálně nebezpečných souborů z a do infrastruktury Czech Coal. Data jsou před doručením koncovému uživateli kontrolována.  

Níže uvedené aplikace jsou dostupné jen z intranetu Czech Coal
VIS - Výrobně informační systém Zjednodušené webové rozhraní pro přístup k sestavám Výrobně informačního systému.  
E-mail (webmail) Webový přístup k e-mailovým schránkám.  
Systém kontroly vstupu SKV Zobrazení přítomnosti osob, vozidel a přístrojů.  
Vyúčtování telefonů Označování a vyúčtování soukromých hovorů ze služebních telefonů.  
Schvalování faktur Systém schvalování faktur.  
Náhradní díly a materiál Sledování zásob náhradních dílů a materiálu.  
Evidence revizí Evidence termínů revizí elektro, hromosvodů a tlakových nádob.  
Evidence chemických látek Evidence nebezpečných chemických látek.  
Evidence akcí OMG Evidence základních informací o akcích OMG.  
Změny hesel Centrální změny hesel v informačním systému.  
RFC Automatizovaný systém výměny dat.  
Požadavky na údržbu Zadávání a sledování řešení požadavků na údržbu budov.  
Regulační energie Graf který zobrazuje průměrné minutové hodnoty regulační energie získané aktivací všech kategorií podpůrných služeb (PpS), obstaráním na Vyrovnávacím trhu s regulační energií (VT).  

Nástroje

Odkazy na další nástroje využitelné v prostředí infrastruktury společnosti Infotea (Czech Coal).

Název a odkaz Popis
TeamViewerInfotea Aplikace umožňuje na žádost uživatele vzdálené převzetí plochy, klávesnice a myši, stejně jako provádění potřebných nastavení či instalací. Uživatel stáhne a spustí aplikaci (bez instalace).  

Infotea s.r.o.
V. Řezáče 315
434 01 Most
e-mail: info.infotea@7group.cz

www.infotea.cz
aplikace.infotea.cz

člen Sev.en group